Ihr Unternehmensverbund im Eisenbahnverkehr


 

 usług

Bahnpersonal24 świadczy usługi personalne wykwalifikowanej kadry kolejowej dla przewozów pasażerskich i towarowych. Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie i oferuje wysokiej jakości Know-how z zakresu logistyki kolejowej oraz logistyki budowlanej na kolei we wszystkich usługach.


Maszyniści na placu budowy

Maszyniści Bahnpersonal24 wykonają Twoją pracę na placu budowy w obrębie toru


Maszyniści

Maszyniści Bahnpersonal24 mogą prowadzić lokomotywy różnego rodzaju i o różnych seriach, są elastyczni i zorientowani na klienta.


Dyspozytorzy

Do sterowania i planowania w zakresie zasobów ludzkich i przewozów, do realizacji Twoich przewozów, udostępniamy dyspozytorów Bahnpersonal24, którzy posiadają dużą wiedzę techniczną w zakresie kolejnictwa.


Prace manewrowe

Manewrowi Bahnpersonal24 wspomagają realizację Twojej pracy w ramach pierwszej i ostatniej mili.


Rewidenci taboru

Rewidenci taboru Bahnpersonal24 badają i oceniają pojazdy kolejowe lub części pojazdów pod kątem uszkodzeń i wad, a także podejmują lub zalecają w stosownych przypadkach niezbędne działania.


German - Polski

 

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos